Kadın Arabulucular Grubu Ankara ve İstanbul Toplantıları

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu, organizasyon yapısını, çalışma alanlarını ve önceliklerini belirlemek amacıyla, Ankara (23-24 Kasım 2019) ve İstanbul’da (14-15 Aralık 2019) ağın üyeleri ile birlikte 2’şer günlük toplantılar düzenlemiştir.

Bu toplantılarda, ağın yönetimini ve işleyiş sürecini hızlandırmak için bir koordinasyon grubu ve alt çalışma grupları oluşturulmuştur. Bununla birlikte, grubun temel çalışma alanları eğitim, uygulama, araştırma ve toplantılar düzenleme şeklinde belirlenmiştir.

Buna ek olarak bu toplantılarda, ağın üyelerinin barış süreçleri ve arabuluculuk konularında kendi deneyimleri üzerinden bilgi paylaşımları yaptıkları oturumlar düzenlenmiş, arabuluculuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 1325’in kadınların bu süreçlere katılımındaki önemi konuları tartışılmış ve bu tartışmalar doğrultusunda grubun çalışma planları oluşturulmuştur.