Kadın Arabuluculardan Online Atölye

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu’nun, 29 Ekim’de düzenlediği atölye, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Esra Çuhadar, Aşiyan Süleymanoğlu, Birsen Atakan ve Ayşe Gökkan’ın sunumlarıyla gerçekleşti.

Pandemi nedeniyle zoom platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilen atölyede, Ayşe Betül Çelik, Diyalog ve Sorun Çözme Çalıştayları başlıklı sunumuna çatışma çözümlerinin temel kavramlarını anlatarak başladı. Üçüncü taraf rollerini tanımlamasının ardından diyalog geliştirme için yöntemler üzerine odaklandı. ARIA diyalog metodolojisini detaylandırdı ve örneklerle sunumunu tamamladı.

Esra Çuhadar, Barış Süreçlerinde Kapsayıcılık üzerine sunumunda, 2010 sonrası yenilenen çatışmaların yükseldiğini, bunun da çözümlerin meselelerin ana nedenlerine odaklanmadığını gösterdiğini ifade etti. Barış süreçlerinde iyi yönetişimin temel ihtiyaç ve menfaatleri yerine getirmeden nedenleri ortadan kaldıramadığını belirtti. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası’nın konu hakkındaki raporunun kapsayıcılığın altını çizdiğini ve çözüm süreçlerinde temel insan ihtiyacını esas alan yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti. Çuhadar, geniş katılımın öneminin altını çizdi. Dünyadan örneklerle kapsayıcılığın nasıl uygulanabileceğinin yollarını anlattı.

Atölyenin ikinci oturumunda, Aşiyan Süleymanoğlu, hukukta arabuluculuk üzerine deneyimlerini paylaştı. Arabuluculuğun hukuk sistemiyle olan ilişkisinin Amerika’da başlayan yolculuğunu anlatan Süleymanoğlu, uyum sürecinin zorlukları ve farklı ülkelerde uygulamalarına değindi, Avrupa ve Türkiye’de nasıl ilerlediğini değerlendirdi.

Arabulucu ve avukat Birsen Atakan, kadınların süreçlerden nasıl etkilendiğini ve nasıl daha iyi bir sistem oluşturulabileceğini örneklerle anlattı. Hem arabulucu kadınların, hem süreçlere dahil olan kadınların güvenliğinin sağlanmasının gerektiğini belirten Atakan, kadınların ihtiyaçlarını özgürce ifade edebileceği alanın açılmasının önemine işaret etti. Arabuluculukta hazırlık sürecinin önemine değindi. Değerlendirme sistemi oluşturmanın zorluğu hukukla ilgili iki sunumda da ifade edildi.

Atölyenin son sunumunda Ayşe Gökkan da sahada örgütlü arabuluculuk üzerine deneyimlerini paylaştı. Farklı kimliklerin bir araya geldiği süreçlerle kadının toplumdaki yerine dair yeni bir toplumsal sözleşme yapılması üzerine çalışmalarını anlattı. Kadının şiddetten korunmasının çok taraflı tartışmalarla ele alındığı, kimlik, inanç, cinsiyet farklılıklarının uzlaşma içinde sorunlara çözüm bulması ve ifade bulması için farklı illerde ortak eğilimler üzerinden hazırlanan süreçlerinde kadınların dahil olduğu çalışmalarla krizler yaşanmadan yapılabilecekler üzerine odaklandıklarını ifade etti.