test

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Çalıştayı

Ocak ayında yapılan Türkiye Kadın Arabulucular Grubu kuruluş toplantısından yola çıkarak, 29 – 30 Haziran 2019 tarihlerinde “Kadınların Arabuluculuktaki Rolünü Anlamak ve Teşvik Etmek” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu’nun kuruluş duyurusu da bu çalıştay aracılığıyla yapılmıştır.

Çalıştay sürecinde bir araya gelen paydaşlar, kadın aktivistler, uzmanlar ve uygulayıcılar ile, Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı üyeleri ve Türkiye ile ilgili paydaşların katılımıyla kadınların çatışma çözümü ve barış inşası süreçlerindeki rolü ve kadın bakış açısını içeren arabuluculuk çalışmalarından deneyimler paylaşılmıştır. Bununla birlikte çalıştayda, arabuluculuk türleri, kadına karşı şiddet ve ayrımcılık gibi konularda cinsiyete duyarlı bir arabuluculuk bakış açısının geliştirilmesinin önemi, topluluk temelli arabululculuk ve uluslararası çatışma durumlarında başarılı arabuluculuk örnekleri gibi konulara da değinilmiştir.