Biz Kimiz

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu, kadınların arabuluculuk, müzakere ve barış inşası süreçlerindeki rolünü kuvvetlendirmek ve bu mekanizmaların uygulanmasını sağlamak için bir araya gelmiş bir gruptur. Katılımcıları Türkiye’de toplumsal cinsiyet, çatışma çözümü ve barış inşası üzerine çalışan sivil toplum üyeleri, akademisyenler, arabulucular ve siyasetçilerden oluşmaktadır. Grubun hiçbir siyasi oluşum ve sivil toplum örgütü ile organik bir bağı yoktur. Grup, uluslararası bir oluşum olan Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı çerçevesinde kurulmuştur.

Grubun amacı, toplumsal cinsiyete duyarlı çatışma çözümü, müzakere ve arabuluculuk konularında araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak; kadınların bu alanlarda yetkinliklerini artırmak için eğitimler sağlamak; uygulamalı çalışmalar geliştirmektir. Grup bu yollarla kadınların çatışma çözümü, arabuluculuk ve barış süreçlerine etkin katılımını sağlamayı hedefler.

BMGK 1325 kararı ile kadınların barış inşasındaki rolleri üye ülkeler ve uluslararası kurumlarca tanınmıştır. Buna rağmen ülkemizde kadınların çatışma çözümü, barış inşası ve arabuluculuk konularında yeterli görünürlükleri bulunmamaktadır. Oysa BMGK 1325 kararında da altı çizildiği üzere kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve çatışmaların barışçıl dönüşümü için sunabileceği önemli katkılar vardır.