Eğitimler Listesi

Toplumsal Cinsiyet ve Arabuluculuk Eğitimleri

Kadın Arabulucular Ağı'nın amaçlarından biri toplumsal cinsiyet perspektifini de içine alan çatışma çözümü ve arabuluculuk eğitimleri vermek

Diğer Çalışma Alanlarımız

Araştırma

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Anteni, arabuluculuk ve çatışma çözme alanlarında araştırma projeleri geliştirmek için çalışmaktadır

Uygulamalar

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Anteni, arabuluculuk ve çatışma çözme alanlarında uygulama odaklı projeler geliştirmek için çalışmaktadır.

Toplantılar