Toplumsal Cinsiyet ve Arabuluculuk Eğitimleri

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu’nun amaçlarından biri toplumsal cinsiyet perspektifini de içine alan çatışma çözümü ve arabuluculuk eğitimleri vermek. Bu amaçla Ekim 2019’da Diyarbakır (5-7 Ekim), Gaziantep (11-13 Ekim) ve Mardin’de (18-20 Ekim) toplamda 2,5 gün süren eğitimler verilmiştir. Sivil toplum, siyasi partiler, basın ve iş dünyasından toplamda 73 kişinin katıldığı bu eğitimlerden Kadın Arabulucular ağından 6 eğitimci çatışmaların çıkış nedenlerini anlamak, çatışma ile baş etme yöntemleri, çatışma haritalandırma, şiddetsiz iletişim, barışçıl müdahaleler, toplumsal cinsiyet ve barış, müzakere ve arabuluculuk konularında kuramları ve pratik yöntemleri öğretmişlerdir.