Kadın Arabulucular Grubu Kuruluş Toplantısı – 19 Ocak 2019 – istanbul

Türkiye’deki kadın arabulucular, Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı (MWMN) Türkiye Grubu’nu oluşturma girişimini tartışmak için 19 Ocak 2019’da bir araya gelmiştir. Bu toplantıda, Türkiye Kadın Arabulucular Ağı’nın kurulması amacıyla akademiden, siyasi partilerden, hukuk, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından bir araya gelen 19 kadın arabulucu, yeni kurulacak ağın amaçları, çalışma stratejisi, çalışma alanları ve kadınların çatışma çözümü ve barış süreçlerindeki rolünü tartışma konusunda ilk adımları atmıştır.

Ocak ayında yapılan bu ilk toplantıda, Türkiye’deki kadın arabulucuların yerel bir topluluk oluşturmalarını teşvik etmek için kadınların arabulucuk ve barış inşası süreçlerindeki rolünü tartışabilecekleri İstanbul’da yapılacak bir çalıştayın organizasyonu, MWMN/Türkiye Grubu’nu başlatmaları ve harekete geçmek için yol haritasını şekillendirmelerini teşvik etmek gibi konulara değinilmiştir.