Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu’nun Arabuluculuk Yaklaşımı

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu, arabuluculuk yaklaşımını, kadınların, kadın örgütlerinin eşit, aktif, etkin ve tam bir şekilde uyuşmazlık ve barış süreçlerine katılımını destekleyen; eşit, aktif, etkin ve tam bir şekilde katılımları için uluslararası anlaşmalar ve çerçevelerde belirtilen prensipleri gözeten (tarafsızlık, dürüstlük, eşitlik, liyakat sahibi, zorlayıcı olmayan, rızaya dayalı vb.) ve en önemlisi arabuluculuk yönteminin tüm süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği prensibini uygulayan bir uyuşmazlık çözümü yöntemi olarak tanımlıyor.

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu, arabuluculuğun tüm süreçlerinde, arabuluculuk öncesi hazırlık aşamalarında, tarafların bir araya geldiği arabuluculuk sürecinde ve çözüm anlaşmalarının uygulama sürecinde kadınların eşit, aktif, etkin ve tam katılımının sağlanması için kurulmuş bir ağ…

Ağın arabuluculuk tanımı ise şöyle; kadınların, kadın örgütlerinin eşit, aktif, etkin ve tam bir şekilde uyuşmazlık ve barış süreçlerine katılımını destekleyen; eşit, aktif, etkin ve tam bir şekilde katılımları için uluslararası anlaşmalar ve çerçevelerde belirtilen prensipleri gözeten (tarafsızlık, dürüstlük, eşitlik, liyakat sahibi, zorlayıcı olmayan, rızaya dayalı vb.) ve en önemlisi arabuluculuk yönteminin tüm süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği prensibini uygulayan bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir.

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu’nun arabuluculuk yaklaşımıyla ilgili daha geniş bilgi için tıklayınız.