Birsen Atakan

Hukukçu ve sosyolog olan Birsen Atakan, insan hakları ve kadının insan hakları aktivistidir. Çatışma yönetimi, şiddetsiz iletişim, arabuluculuk ve uzlaştırma, uzmanlık alanları arasındadır. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi ve İstanbul Barosu sicillerine kayıtlıdır. Hukuki arabuluculuk, danışmanlık, mentorlük ve koçluk hizmetlerinin yanı sıra özel sektör ve STKlara çatışma yönetimi, arabuluculuk, şiddetsiz iletişim, şiddetsizlik, toplumsal cinsiyet ve cinsiyete dayalı şiddet, cinsiyetçi şiddete karşı kadınların bedensel ve ruhsal güçlenmesi alanlarında atölye ve antrenmanlar yapmaktadır. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, Barış İçin Kadın Girişimi, BPW İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu, Biz Bizee Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, İstanbul Sözleşmesi Grubu, Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, İnsan Hakları Derneği, Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği, Akran Arabuluculuğu Grubu, Pro Bono Hukuki Destek Ağı, Dönüştürücü Aktivizm Grubu, kurulmalarında yer aldığı, çalıştığı veya gönüllülük yaptığı sivil toplum kuruluşlarından bazılarıdır. Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Anteni üyesidir.

[email protected]