Çerağ Esra ÇUHADAR

Çatışma çözme yöntemleri ve politik psikoloji üzerine uzmanlaşmış bir akademisyen olan Esra Çuhadar, doktorasını Syracuse Üniversitesi’nden 2005 yılında almıştır. Aynı üniversiteden “Uygulamalı Uyuşmazlık Çözümü” konusunda ileri düzey sertifikası bulunmaktadır. 2006 yılından beri Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi; 2016 yılından bu yana da Cenevre’deki Inclusive Peace and Transition Initiative (Kapsayıcı Barış Araştırmaları) isimli araştırma enstitüsünde kıdemli araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2018 yılında oldukça prestijli bir burs olan Jennings Randolph Kıdemli Araştırmacı ödülüne ABD Barış Enstitüsü (United States Institute of Peace – USIP) tarafından layık görülmüş; bu kurumda kapsayıcı müzakere süreçleri üzerine olan araştırmalarını sürdürmüştür. 2011-2012 yılında Fulbright bursu alarak Fletcher School of Law and Diplomacy’de misafir öğretim üyesi; 2004-2006 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü programında öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 

Dr. Çuhadar kapsayıcı müzakere ve barış süreçleri, çatışma çözme yöntemlerinin başarılarının ölçme ve değerlendirmesi, arabulucuların çatışmalara müdahil olma yöntemleri, çatışma çözümlerinin arkasında yatan psikolojik dinamikler ve siyasi liderlik üzerine çeşitli araştırmalar yürütmüş ve alanının önde gelen dergilerinde birçok bilimsel yayına imza atmıştır.

Araştırmaları : Journal of Peace Research, International Studies Perspectives, International Studies Review, Political Psychology, Negotiation and Conflict Management Research, Negotiation Journal, International Negotiation, Mediterranean Politics, Turkish Studies, Regional Development Dialogue gibi dergilerde ve yirmiye yakın kitap bölümünde yayımlanmıştır. Dr Çuhadar bugüne kadar USIP, Sabancı Üniversitesi, TÜBITAK, German Marshall Fund, İsviçre, İsveç, Norveç Dışişleri Bakanlıkları gibi kurumlardan çeşitli projeler için araştırma desteği almıştır. 2012 yılından itibaren Dünya Bankası için Kafkaslar bölgesinde bölgesel arabulucu olarak çalışmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlarda müzakere, arabuluculuk, ve barış inşası konularında eğitimler vermiştir. 2013 yılında Bilim Akademisi tarafından Genç Bilim İnsanı ödülüne; 2005 yılında Syracuse Üniversitesi tarafından En İyi Doktora Tezi ödülüne; 2011 yılında International Association for Conflict Management tarafından Hizmet Ödülüne layık bulunmuştur. 2009-2012 yılları arasında International Society for Political Psychology derneğinin Yönetim Kurulunda; 2008-2011 yılları arasında Avrupa Arabuluculuk Ağı’nın Yönetim Kurulunda görev almıştır.