Sevna Somuncuoğlu

Sevna Somuncuoğlu, 1962 yılında doğdu 1980 yılında TED Ankara Koleji’nde lise, 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinde üniversite eğitimini tamamladı. 1980 öncesi insan hakları çerçevesindeki çalışmalarını 1980 sonrası kadının insan hakları konusunda yoğunlaştırdı.

Otuz yılı aşan bir süredir sivil alanın genişlemesine emek verdi ve özellikle projeler, eğitimler, kampanyalar, geliştirdi, yazdı ve uyguladı. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda, Kurucu, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Danışman, Genel Koordinatör, Yönetmen pozisyonlarında sivil toplum, kamu kurumu, kuruluşu ilişkilerini yürüttü. “İnsan Hakları”, “Kadın Hareketi Tarihi”, “Kadının İnsan Hakları”, “Ayrımcılık”, “Savunuculuk ve Lobicilik”, “Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma”, “İletişim Stratejisi”, “STK’lar için Strateji geliştirme”, “Başarılı bir STK’nın Sırları” başlıkları ile eğitim programları geliştirdi, yazdı ve eğitimlerini verdi.

2015 yılından bu güne Demir Leblebi Kadın Derneğinde, kadınların barışı, barış kültürü, barış inşası, çatışma çözümü ve şiddetsizlik üzerine çalışıyor ve bu konularda seminerler, eğitimler geliştiriyor.

Ayrıca 2010 yılından bu yana MG İletişim Stratejileri Ajansında danışman/yönetmen ve yazar olarak da görev yapmaktadır.