Sevtap Yokuş

Prof. Dr. Sevtap Yokuş, 1966 yılında doğdu. 1987 yılında hukuk lisans, 1990 yılında kamu hukuku yüksek lisans programlarını tamamladı.1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü doktora programını tamamladı. 1997 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başladı.  

2004 yılında Anayasa Hukuku alanında doçentlik unvanını aldı. Halen Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki Anayasa Hukuku alanında öğretim üyeliği ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de Olağanüstü Hal Rejimine Etkisi”, “Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanımı”, “Türkiye’de Yürütmede Değişen Dengeler” ve “Türkiye’de Yürürlükteki Anayasa ve Yeni Anayasa Arayışları”, “Türkiye’de Çözüm Sürecinde Anayasal Arayışlar” başlıklı kitapları ile İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku alanlarında çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Çatışma çözümü alanında akademik ve toplumsal araştırma ve çalışmaları yürütmekte olan Democratic Progress Institute (DPI’ın) Uzmanlar Kurulu üyesidir.