Esra Elmas

Dr. Esra Elmas (Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) Türkiye Programı Yöneticisi)

DPI Türkiye Programı Yöneticisi görevine ek olarak, Elmas, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucuları arasındadır. Doktora derecesini, “Türkiyeli Kürtlerin Öcalan Algısı”nı ele aldığı çalışması ile Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Sosyoloji ve Ghent Üniversitesi Siyaset Bilimi (Çatışma ve Gelişme Çalışmaları Bölümü) alanında tamamlamıştır. Türkiye modernleşmesi, iç göç, sivil-asker ilişkileri, siyasetin kutsallaşması ve Türkiye medya tarihi gibi çeşitli konularda çok sayıda yayını bulunan Elmas’ın, yine siyasetin kutsallaşması bağlamında ele aldığı ve ilkokul çocuklarında Atatürk algısını incelediği 2007 tarihli yüksek lisans tezi, “Sevgili Atatürkçüğüm” adıyla kitaplaşmıştır.