Esra Dilek


Esra Dilek Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisidir. Doktorasını aynı bölümden Ocak 2019’da almıştır. Araştırma alanları çatışma çözümü, barış süreçleri ve müzakere süreçleridir. Çatışma, şiddet, ve ulusal ve uluslararası barış üzerine Ankara ve İstanbul’da çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir.