Pınar Akpınar

Pınar Akpınar Sabancı Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı’nda proje yöneticisidir. Doktorasını ‘Çevrede Ortaya Çıkan Bir Arabulucu: Türkiye’nin Suriye-İsrail Müzakereleri ve Somali’deki Arabuluculukları’ konulu tez çalışmasıyla Keele Üniversitesi, Siyaset, Uluslararası İlişkiler ve Felsefe Okulu (SPIRE)’ndan almıştır. Araştırma konuları arasında çatışma çözümü, barış inşası, uluslararası arabuluculuk, Türk dış politikası ve Ortadoğu politikaları bulunmaktadır.

Akpınar Sabancı Üniversitesi ve Keele Üniversitesi dahil olmak üzere pek çok üniversitede dersler vermiştir. 2010-2014 yılları arasında Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevliliği ve Uluslararası Çatışma Çözümleri Merkezi’nde müdür yardımcılığı yapmıştır. Şu ana kadar Dışişleri Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Katar Savunma Bakanlığı gibi kurumlara danışmanlık yapmıştır. 2013 yılında George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümleri Okulu (S-CAR)’nda misafir araştırmacı olarak bulunmuş olan Akpınar, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, Model İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye Kadın Arabulucular Ağı faaliyetleri çerçevesinde Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk konularında eğitimler vermiştir.